Uvjeti kupnje

Uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata, odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) je Animo d.o.o. iz Rijeke, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga prodavatelju.

Putem internet trgovine Prodavatelja omogućena je kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja.

Prodajno mjesto nalazi se u Republici Hrvatskoj.
Svi proizvodi su uvezeni preko ovlaštenih uvoznika i dobavljača za Republiku Hrvatsku i isporučuju se sa jamstvenim listovima, uputstvima i svom ostalom dokumentacijom predviđenom zakonima i propisima Republike Hrvatske i EU. Usluge servisa i ostale usluge nakon prodaje, te uvjete korištenja istih ukoliko ih proizvođač osigurava naznačenu su na jamstvenom listu proizvoda.

Prilikom narudžbe Kupac prihavaća uvjete kupovine koji su ovdje navedeni. Na sve slučajeve koji nisu ovdje definirani, primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku narudžbe proizvoda.


Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
Prodavatelj pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Pravna i fizička osoba, posjetitelj ANIMO d.o.o., web shopa www.luce.com.hr,  koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podatka te naručila proizvod ili uslugu.
Korištenje usluga ANIMO d.o.o. webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama, uporaba i korištenje istoga od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i /ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenje, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Prodavatelj nastoji putem ovih stranica pružiti posjetiteljima i kupcima što točnije informacije o proizvodima, tehničke specifikacije, cijene i dostupnost. Na žalost, s obzirom da podaci dolaze iz mnogo različitih izvora, ne možemo jamčiti 100%-tnu točnost svih podataka na našim web stranicama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Animo d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na mail: info@luce.com.hr

Cijene

Sve cijene svih proizvoda su maloprodajne cijene sa uključenim PDV-om.
Cijene vrijede isključivo za Online kupovinu!
Transakcijska valuta je hrvatska kuna (kn).

U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se naplaćuju prilikom preuzimanja robe uz iznimke navedene u poglavlju "Uvjeti dostave".

Ukoliko neki artikal ima cijenu 0,00 kn znači da je u dolasku ili ga nema u prodaji te se po takvoj cijeni ne može isporučiti.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, u svakom trenutku odrediti popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda, i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu vrijediti isključivo za internetsku kupovinu, što će kupcu biti jasno naznačeno prije same kupovine.
Neovisno od prethodne stavke ovih Uvjeta kupnje, svi naručeni proizvodi bit će isporučeni po cijenama koje su vrijedile pri zaprimanju web narudžbe.
Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za pojedini proizvod, skupinu proizvoda, sve proizvode ili skupinu potrošača u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA te također bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za Posebne oblike prodaje u skladu sa navedenim zakonom. Navedene pogodnosti mogu vrijediti isključivo za internetsku kupovinu, što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Cijene u valuti

Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti. Iznos koji će se naplatiti na Vašoj kreditnoj kartici izračunat je konverzijom cijene iz hrvatske kune u  EURO ili vašu lokalnu valutu kunu prema važećoj tečajnoj listi koju primjenjuje udruga kartičarskih kuća.  Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike između originalne cijene prikazane na našoj web trgovini.

Currency Conversion

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Croatian kuna into EURO or into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Reklamacije, raskid ugovora i povrat

Nama kao Prodavatelju zadovoljstvo naših kupaca na prvom je mjestu i zato se trudimo pružiti vam najbolju moguću uslugu.

Reklamacije vezano za pogrešnu isporuku pošiljke, oštećenje prilikom isporuke, zamjenu proizvoda ukoliko naručen proizvod nije ispunio vaša očekivanja i sl. primamo u roku od 14 dana od dana zaprimanja pošiljke, nakon čega ćemo dogovoriti povrat robe, zamjenu ili povrat uplaćenog novca.

Proizvodi se vraćaju na adresu naše prodavaonice u Rijeci:  "LUCE" u TOWER CENTER RIJEKA, IV kat, Janka Polić Kamova 81/A, 51000 Rijeka

U slučaju povrata i zamjene robe zbog osobnih razloga, a ne zbog pogreške Prodavatelja, trošak slanja robe od Kupca do Prodavatelja snosi Kupac. Ukoliko proizvod želite vratiti ili zamijeniti on mora biti vraćen nekorišten i neoštećen. Ukoliko je došlo do kvara ili neispravnosti proizvoda kojeg ste kupili, a unutar jamstva proizvoda, mi ćemo Vam pružiti punu podršku. Svaki uređaj iz našeg asortimana sadrži ovjereno jamstvo i upute za rukovanje. Molimo vas da uvijek pažljivo pročitate upute prije uporabe proizvoda.

Za sve reklamaciju na kupljeni proizvod molimo vas da nas kontaktirate:

Na broj telefona:   051 322 145 prodavaonica "LUCE" Rijeka (PON.13-21 h, UT.-SUB.09-21 h, NED. 10-21h)

Na e-mail adresu: luce@animo.hr

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana sukladno čl.72 Zakona o zaštiti potrošača

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Animo d.o.o., kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Po narudžbi koja se radi na izričiti zahtjev kupca ili robu koja je izrađena na zahtjev kupca, nije moguće izvršiti povrat. Prilikom izvršenja narudžbe takve robe biti ćete pismeno i usmeno obavješteni o nemogućnosti povrata.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora:

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana raskinuti svaki kupoprodajni ugovor sklopljen sredstvima elektroničke komunikacije na www.luce.com.hr web stranicama ne navodeći za to razlog. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok od 14 kalendarskih dana počinje teći od dana kada je kada je Kupcu  ili trećoj osobi, određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Kupac raskida kupoprodajni ugovor u zakonski dozvoljenom roku od 14 kalendarskih dana pisanom obaviješću koja sadržava nedvosmislenu izjavu u bilo kojem obliku, a kojom Kupac izražava svoju volju da raskine ugovor. Nedvosmislenu izjavu o raskidu Kupac može poslati Prodavatelju poštom i na e-mail adresu luce@animo.hr. U pisanoj obavijesti se obavezno moraju navesti podaci s računa/narudžbe (redni broj, datum, iznos, proizvod) te podaci Kupca (ime i prezime, kontakt telefonski broj i e-mail) te naziv banke i broj tekućeg računa na koji Kupac želi povrat novca. Ukoliko kupac traži povrat sredstava, treba priložiti broj tekućeg računa, naziv banke te druge podatke ili preslike dokumenata nužne za nedvojbenu identifikaciju. Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio obavijest o raskidu, s time da se smatra da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu upućena unutar zakonskog roka. U slučaju raskida ugovora u zakonski dozvoljenom roku, Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod, pri čemu mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda Prodavatelju na adresu naše prodavaonice u Rijeci:  "LUCE" u TOWER CENTER RIJEKA, IV kat, Janka Polić Kamova 81/A, 51000 Rijeka, uz napomenu „ Povrat Web narudžbe “.

Kod ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen, odnosno nakon što mu je Kupac dostavio dokaz da je proizvod poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka proizvoda.

Prodavatelj je dužan što je moguće prije, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti Kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju ugovora za kupljene proizvode,

 

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.