Reklamacije, raskid ugovora i povrat

Nama kao Prodavatelju zadovoljstvo naših kupaca na prvom je mjestu i zato se trudimo pružiti vam najbolju moguću uslugu.

Reklamacije vezano za pogrešnu isporuku pošiljke, oštećenje prilikom isporuke, zamjenu proizvoda ukoliko naručen proizvod nije ispunio vaša očekivanja i sl. primamo u roku od 14 dana od dana zaprimanja pošiljke, nakon čega ćemo dogovoriti povrat robe, zamjenu ili povrat uplaćenog novca.

Proizvodi se vraćaju na adresu naše prodavaonice u Rijeci:  "LUCE" u TOWER CENTER RIJEKA, IV kat, Janka Polić Kamova 81/A, 51000 Rijeka

U slučaju povrata i zamjene robe zbog osobnih razloga, a ne zbog pogreške Prodavatelja, trošak slanja robe od Kupca do Prodavatelja snosi Kupac. Ukoliko proizvod želite vratiti ili zamijeniti on mora biti vraćen nekorišten i neoštećen. Ukoliko je došlo do kvara ili neispravnosti proizvoda kojeg ste kupili, a unutar jamstva proizvoda, mi ćemo Vam pružiti punu podršku. Svaki uređaj iz našeg asortimana sadrži ovjereno jamstvo i upute za rukovanje. Molimo vas da uvijek pažljivo pročitate upute prije uporabe proizvoda.

Za sve reklamaciju na kupljeni proizvod molimo vas da nas kontaktirate:

Na broj telefona:   051 322 145 prodavaonica "LUCE" Rijeka (PON.13-21 h, UT.-SUB.09-21 h, NED. 10-21h)

Na e-mail adresu: luce@animo.hr

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

isporuka robe koja nije naručena
isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana sukladno čl.72 Zakona o zaštiti potrošača

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Animo d.o.o., kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Po narudžbi koja se radi na izričiti zahtjev kupca ili robu koja je izrađena na zahtjev kupca, nije moguće izvršiti povrat. Prilikom izvršenja narudžbe takve robe biti ćete pismeno i usmeno obavješteni o nemogućnosti povrata.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora:

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana raskinuti svaki kupoprodajni ugovor sklopljen sredstvima elektroničke komunikacije na www.luce.com.hr web stranicama ne navodeći za to razlog. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok od 14 kalendarskih dana počinje teći od dana kada je kada je Kupcu  ili trećoj osobi, određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Kupac raskida kupoprodajni ugovor u zakonski dozvoljenom roku od 14 kalendarskih dana pisanom obaviješću koja sadržava nedvosmislenu izjavu u bilo kojem obliku, a kojom Kupac izražava svoju volju da raskine ugovor. Nedvosmislenu izjavu o raskidu Kupac može poslati Prodavatelju poštom i na e-mail adresu luce@animo.hr. U pisanoj obavijesti se obavezno moraju navesti podaci s računa/narudžbe (redni broj, datum, iznos, proizvod) te podaci Kupca (ime i prezime, kontakt telefonski broj i e-mail) te naziv banke i broj tekućeg računa na koji Kupac želi povrat novca. Ukoliko kupac traži povrat sredstava, treba priložiti broj tekućeg računa, naziv banke te druge podatke ili preslike dokumenata nužne za nedvojbenu identifikaciju. Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio obavijest o raskidu, s time da se smatra da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu upućena unutar zakonskog roka. U slučaju raskida ugovora u zakonski dozvoljenom roku, Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod, pri čemu mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda Prodavatelju na adresu naše prodavaonice u Rijeci:  "LUCE" u TOWER CENTER RIJEKA, IV kat, Janka Polić Kamova 81/A, 51000 Rijeka, uz napomenu „ Povrat Web narudžbe “.

Kod ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen, odnosno nakon što mu je Kupac dostavio dokaz da je proizvod poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka proizvoda.

Prodavatelj je dužan što je moguće prije, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti Kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju ugovora za kupljene proizvode,